-

 Fysioterapeut ? Vi söker efter kollega !

Legitimerad sjukgymnaster/fysioterapeuter utbildade i Göteborg .Verksamma på OM FYSIOREHAB(Ortoped Medicinsk rehab) i Mölnlycke inom rehabilitering.Specialiserad inom ortopedisk medicin och har båda advanced examen inom OMIErbjuder stötvågsbehandling och diagnostiskt ultraljud i klinikens arbetet.Lång erfarenhet av träning och rehab samt diagnostik av skador inom muskuloskeletala området. Privatpraktiker med remissfri mottagning där kostnaden för besök är 80 kr och frikort gäller. Barn och ungdomar upp till 20 år kostnadsfritt.

 OM fysiorehab Hönekullavägen 17  43544 Mölnlycke

                       Ulf Byberg         0703-032715
                     Anna Brunstedt    0709-136359